O stezkách

Přemýšlíme-li o tom čím je Hřebečský hřbet zvláštní, stačí se vydat na krátký výlet naším krajem. Pokud si budeme dobře všímat okolí a na chvíli opustíme ruch hlavních cest objevíme pozoruhodné stopy lidské snahy nejen o získávání nerostných surovin, ale můžeme stejně snadno např. v otiscích života třetihorního moře nahlédnout do “dění“ v časech dávno minulých. Blízká i dávná „historie“ se nám tu nabízí v podobě krajiny i staveb.

Pojďte s námi na Hugo Karla

Vzhledem k událostem 20. století došlo v tomto kraji k střídání obyvatel – po 2. světové války došlo k odsunu německy mluvícího obyvatelstva.
Průběh dosídlování a výsledná skladba nově usazených obyvatel způsobily v naší oblasti spíše odtržení se od krajiny, do které přišel pestrý vzorek lidí ze všech částí republiky. Hřebečsko je tak opravdu velice zajímavou oblastí a to nejen po stránce geologické, avšak výše zmíněná „vyděděnost“ způsobila, že vědomí o výlučnosti Hřebečska bylo na obecné rovině mizivé až nulové a teprve s postupem času dochází k zvýšení zájmu o krajinu jako takovou, tak i o neživou přírodu.
Krajina svým nerostným bohatstvím dávala obživu mnoha generacím žijícím v blízkosti Hřebče. Těžené suroviny využívali starousedlíci buď opravdu jen místně – např. hnědé uhlí a naopak naleziště žáruvzdorných jílů ve své unikátnosti, díky své kvalitě a výjimečnosti, získaly místním světové renomé.