Geologická minulost regionu

Na zámku v Moravské Třebové se nachází expozice o geologickém vývoji – a to jak o celkovém vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak o vývoji zaměřeném na oblast jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Můžete se tam těšit například kvůli informacím o třetihorních žralocích, kteří tu žili před milióny let a zůstaly tu po nich zkaměnělé zuby.

Z evolučního hlediska „nejprimitivnější“ jsou zástupci rodů Hybodus, Acrodus a Ptychodus. Jedná se o reprezentanty staré fylogenetické linie hybodontních žraloků, známých již od svrchního devonu, kteří vymřeli na konci druhohor. Od dnes žijících žraloků se lišili např. strukturou ploutevních trnů aj. Živili se pravděpodobně belemnity hojnými v této lokalitě, mohli se však živit i rybami či jinými mořskými živočichy. Zástupci rodů Acrodus a Ptychodus, jejichž ploché dlaždicovité zuby se zcela vymykají představě typických žraločích zubů, byli úpřevážně bentickými (bentos = dno moře) formami živícími se bezobratlými s tvrdými schránkami (měkkýši, ostnokožci). Nicméně variabilita tvaru zubů u rodu Ptychodus ukazuje, že některým jejich zástupcům sloužili za potravu i volně plovoucí hlavonožci (belemniti a amoniti), korýši a ryby.