Skřítek Hugo

Jsem Hugo a provedu Vás Hřebečskem. Já vím kde jsou poklady, kde straší a kde vyvěrá zázračná voda. Držte se mě, ať nezabloudíte!!!