Mladějovská průmyslová dráha

Jakou důmyslnou techniku využívali ke své činnosti naši předkové? Krajina tenkrát voněla po spáleném uhlí a mezi kopci se rozléhalo pískání parních vlaků. Světlo nad Mladějovem rozsvítil elektrický proud z místní elektrárny a vzduchem se proháněly závěsné vozy lanovek. Střípky z minulosti lze shlédnout v Průmyslovém muzeu Mladějov. A pokud budete mít štěstí možná pojede i parní vlak. 
Pro bližší informace navštivte http://www.mladejov.cz.